Reference:

V obdobju po letu 2000 so bili izdelani načrti za:
strela Poslovne objekte
strela Osnovne in srednje šole ter vrtce
strela Hotele
strela Trgovske centre in lokale
strela Javno razsvetljavo
strela Zbirne centre in odlagališča odpakov
strela Apartmajska naselja
strela Kmetijske zadruge
strela Stanovanjske objekte in stanovanjska naselja
strela Druge objekte

Strokovni nadzor je bil izveden na naslednjih večjih objektih:
strela Carrera Ormož
strela Dom upokojencev Maribor
strela Dom upokojencev Ptuj
strela Dom upokojencev Poljčane
strela Gledališče Ptuj
strela Poslovno trgovinski objekt City 1
strela Kamioservis Hoče
strela Porsche Maribor
strela Minoritska Cerkev Ptuj
strela Leyham Hoče
strela Donit Medvode
strela Farmadent Maribor
strela Carthago Odranci
strela Vrtec Dobrovce
strela Osnovna Šola Anton Besednjak
strela Osnova Šola Martin Konšak

 

dum dup kamio s mgp porsche mb tc city
DU Maribor DU Poljčane Kamioservis MG Ptuj Porshe MB TC City