Ostali objekti:

strela Lovski dom Rače
strela Lovski dom Polskava
strela Župnišče Destrnik
strela Župnišče Cirkovce
strela Krožno kabinska Žičnica Pohorje
strela Krožno kabinska Žičnica Pesnik
strela Vlečnica Pungart
strela Vlečnica Ribnica
strela Vlečnica Kaštivnik
strela Vlečnica Poštela
strela Fontana Velenje
strela Fontana Zagorje
strela Sežigalnica Pinus
strela Pekarna Totaj
strela Skladišče Vitiva Markovci
strela Kemična čistilna naprava Pinus

 

pinus pohorje
Sežigalnica Pinus KKŽ Pohorje