Zbirni centri in odlagališča odpadkov:

strela Zbirni center Lendava
strela Zbirni center Ljutomer
strela Zbirni center Tezno Maribor
strela Zbirno sortirni center Globoko pri Trebnjem
strela Odlagališče odpadkov Cero Gajke
strela Odlagališče odpadkov Cero Sežana
strela Odlagališče odpadkov Cero Laško
strela Odlagališče odpadkov Cero Lenart

 

gajke sezana
CERO Gajke CERO Sežana