Javna razsvetljava:

strela Priključek AC Celje - vzhod
strela Zavodnje Šoštanj
strela Dornava krožišče
strela Ptuj krožišče
strela Šmarje pri Jelšah igrišče
strela Rogatec hodnik za pešče
strela Mozirje krožišče, trg
strela Trg Ljutomer