Osnovne in srednje šole, vrtci:

strela OŠ Beneditk
strela OŠ Cerkvenjak
strela OŠ Destrnik
strela OŠ France Prešeren Maribor
strela OŠ Boris Kidrič Maribor
strela OŠ Angela Besednjaka Maribor
strela OŠ Lovrenc na Pohorju
strela OŠ Maksa Durjave Maribor
strela OŠ Šmarje pri Jelšah
strela OŠ Starše
strela OŠ Drago Kobal Maribor
strela OŠ Prežihov Voranc Maribor
strela OŠ Franc Rozman Stane Maribor
strela OŠ Martin Konšak Maribor
strela OŠ Žalna pri Grosuplju
strela OŠ Tabor I Maribor
strela OŠ Trnovska vas
strela OŠ Košaki Maribor
strela OŠ Dornava
strela ŠC Ptuj - prizidek

strela Vrtec Ivančna Gorica
strela Vrtec Marjeta
strela Vrtec Smetanova Maribor
strela Vrtec Gregorčičeva Maribor
strela Vrtec Jakob
strela Vrtec Gledališka Maribor
strela Vrtec Boris Peče Maribor
strela Vrtec Ivan Glinšek Maribor

 

benedikt cerkvenjak destrnik maksa smarje trnovska
OŠ  Benedikt OŠ  Cerkvenjak OŠ  Destrnik OŠ Maksa Durjave OŠ Šmarje pri Jelšah OŠ Trnovska vas